Cestovní doklady

Apartmány Novalja

Ubytování Novalja, ostrov Pag, Chorvatsko

Cestovní doklady

Občan ČR může cestovat do zemí Evropské unie na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu. Nedoporučuje se však cestovat na občanský průkaz s odděleným rohem. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu mimo území ČR.

 

Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Pokud tedy rodič cestuje pouze s občanským průkazem společně s dítětem, pak doporučujeme, aby dítě mělo vždy vlastní cestovní pas, a to i v případě, že dítě je zapsáno v občanském průkazu rodiče.

 

Od 1. července 2011 není možné zapisovat děti do cestovních dokladů rodičů, a to na základě zákona č. 197/2010 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech.

 

Pokud byl zápis dítěte v cestovním dokladu jeho rodiče proveden přede dnem 1. července 2011, smí i po uvedeném datu toto dítě překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsán, nejpozději do 26. června 2012.

 

Do Chorvatska je možno cestovat bez víza s platným cestovním pasem ČR, přičemž chorvatské orgány požadují, aby cestovní doklad byl platný minimálně po dobu pobytu na území Chorvatska. Chorvatsko jednostranně umožňuje vstup na své území také na základě předložení občanského průkazu ČR. Jako cestovní doklad k cestování do Chorvatska lze použít občanský průkaz ČR vydávaný od druhé poloviny roku 2000 a obsahující strojově čitelnou zónu. Počínaje dnem 19.8.2011 jsou občanské průkazy akceptovány jako platné cestovní doklady pro vstup na území Chorvatské republiky.


 

Veterinární předpisy

Psi a kočky v doprovodu svého majitele musejí mít potvrzení o vakcinaci proti vzteklině a potvrzení o identifikaci (tetování, označení mikročipem), tzn. stejně jako požadují země Evropské unie. Tato potvrzení jsou obsažena v pasu pro malá zvířata (PET PASSPORT). V případě prvního očkování proti vzteklině, které bylo provedeno při nejméně 3 měsících života, nesmí doba od očkování být kratší než 6 měsíců a delší než jeden rok. V případě druhého nebo opakovaného očkování nesmí doba od očkování překročit 12 měsíců. Navíc Chorvatsko požaduje potvrzení od veterinárního lékaře o tom, že zvíře je zdravé, ne starší tří dnů, a potvrzení z místně příslušné veterinární správy, že v místě je tzv. příznivá nákazová situace (kulaté razítko). Pokud veterinární vyšetření nebylo provedeno nebo chybí potvrzení o něm, provedou je na hraničním přechodu chorvatští veterináři. Je třeba však počítat s dosti vysokým poplatkem za toto náhradní vyšetření.

 

Psi a kočky, kteří v doprovodu majitelů cestují do Chorvatska, musejí být před vstupem do země označeni mikročipem nebo jasně čitelným vytetovaným číslem, který musí být zapsán v mezinárodním osvědčení (certifikátu).

 

Dovoz a dočasný pobyt potencionálně nebezpečných psů rasy teriér - bullteriérů, pitbullteriérů a jejich kříženců, kteří nejsou zapsáni v registru Mezinárodního kinologického svazu (FCI), je zakázán.